Test venhuis

Restyling van een magazine

sep 15, 2016

Bewonersmagazine De Koppeling

De Woonschakel is een woningcoöperatie die zich bezighoudt met de verhuur, bouw en het onderhoud van huurwoningen in West-Friesland. Eind 2014 klopten zij bij Venhuis aan voor het drukken van hun bewonersblad ‘De Koppeling’. Sinds enige tijd mag Venhuis naast de productie ook de opmaak voor hen verzorgen. Een flinke restyling volgde.

Oud versus Nieuw

‘De Koppeling’ is het bewonersblad van De Woonschakel dat vier keer per jaar wordt uitgebracht. Bij de eerste opzet heeft Venhuis vooral gekeken naar de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het font- en kleurgebruik. Ook is de lay-out toen iets aangepast. Later heeft een heel restyling van het blad plaatsgevonden.

De wensen
Het team van de Woonschakel doet voor elke editie haar best interessante items voor het bewonersblad te maken. De uitstraling van het blad paste niet bij de informatie die er in stond. Het moest daarnaast beter aansluiten bij de doelgroep. Enkele brainstormsessies volgden en met behulp van mooie en minder mooie voorbeelden werden de ontwerpkeuzes gemaakt. Wij zijn erg blij met het resultaat en krijgen positieve feedback van bewoners. Een leuke opdracht!

De oude koppeling

De nieuwe koppeling

Venhuis verzorgde de hele productie. 

  • Ontwerp
  • Productie