Leveringsvoorwaarden

van de grafische indrustrie

Hier vindt u de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie. Deze zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Venhuis communicatie producties

Koggeweg 52-54
1607 MT Hem

Tel - 0228-545280
Fax - 0228-545299