Certificeringen
FSC
Milieubewust en duurzaam produceren is voor Venhuis van groot belang. Wij doen alles wat in ons bereik ligt om zo verantwoordelijk mogelijk met het milieu om te gaan. Zo recyclen we al ons oude papier en produceren we als een van de eerste drukkerijen de drukplaten chemieloos. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van groene stroom. Verder werken wij met alcoholarm vochtwater en plantaardige bio-inkten.

Al het papier dat wij leveren is FSC gekwantificeerd. Door te kiezen voor papier met het FSC® keurmerk draagt u bij aan het behoud van bossen wereldwijd. Geef blijk van duurzaam ondernemerschap en een langetermijn visie. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van milieuvriendelijk ondernemen contact met ons op.
Pica Media Partner
Venhuis is partner in het netwerk van zelfstandige grafimedia bedrijven: Pica Media Partners. Vanuit dit netwerk bundelen wij onze krachten in gemeenschappelijke research & development, inkoopactiviteiten en verkoop-/marketingactiviteiten. Natuurlijk benutten de Pica Media Partners de onderlinge productie specialiteiten en capaciteiten. Dit alles om onze relaties optimaal te kunnen voorzien van meer rendement uit uw grafische communicatie. Krachtenbundeling in optima forma die ons in staat stelt tot het zijn van een Communicatie partner.

KVGO
De Koninklijke KVGO is de ondernemingsvereniging voor werkgevers in de communicatiebranche. Onze leden vervaardigen communicatiedragers in opdracht van klanten. Het KVGO kent als belangrijkste doel het behartigen van de belangen van de leden en hen ondersteunen waar mogelijk bij hun bedrijfsvoering. Bij het KVGO zijn eind 2011 circa 1.700 bedrijven aangesloten. In totaal werken hier 23.500 mensen.
Venhuis communicatie producties

Koggeweg 52-54
1607 MT Hem

Tel - 0228-545280
Fax - 0228-545299