Fons

neemt afscheid

Fons neemt afscheid
Na jaren van trouwe dienst werd het voor Fons tijd om de touwtjes uit handen te geven. De jongere generatie is aan de beurt. Na 18 jaar heeft Fons zijn functie als penningmeester van Businessclub Venhuizen overgedragen aan zijn opvolger Jos Dalmulder.

Op dinsdag 5 maart 2013 werd tijdens de algemene ledenvergadering stilgestaan bij de bestuurswisseling. Niet alleen Fons hield het lang vol als bestuurslid. Jos Zeldenthuis heeft acht jaar lang het voorzitterschap van de club op zich genomen. Ook Peter Besseling hield het maar liefst negen jaar vol als bestuurslid. De mannen hebben veel werk verzet. Naast een afscheidsetentje werd hen dan ook een leuk presentje aangeboden in de vorm van een heuse oorkonde.
Venhuis communicatie producties

Koggeweg 52-54
1607 MT Hem

Tel - 0228-545280
Fax - 0228-545299