Papierindustrie zorgt voor meer bomen

30% meer dan 50 jaar geleden

Duurzaam is hot
Duurzaam ondernemen lijkt weer een hot item te worden. Na de crisisjaren, waarin wij merkten dat sommige klanten kostenbesparing meer prioriteit gaven dan duurzaamheid, staat MVO weer hoger op de agenda. En dat is hard nodig, want op de klimaattop in Parijs van afgelopen december hebben de Verenigde Naties een aantal belangrijke (bindende) afspraken gemaakt ten aanzien van het milieu en de opwarming van de aarde.  Venhuis denkt aan het milieu
Venhuis is al jaren bezig met duurzaamheid. Zo produceren wij eigenlijk alleen maar op FSC gecertificeerd papier en karton en recyclen we zo veel mogelijk van ons afval. Daarnaast zijn we lid van de grafische duurzaamheidskring Noord-Holland. Met deze groep bedrijven proberen we elk jaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en verspilling tegen te gaan. Lees hier meer over deze groep.  

Venhuis Communicatie Producties heeft een eigen drukkerij, geen wonder dus dat wij nog steeds veel papier gebruiken. Papier wordt al bijna 2000 jaar gebruikt als communicatiemiddel. Ook in de multimediale samenleving van nu is print een belangrijk, mooi en effectief middel om de gewenste boodschap over te brengen. Papier is een natuurproduct van een hernieuwbare bron (hout) en papier kan heel goed gerecycled worden.  

Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en karton. Papier zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het milieu. Op deze pagina hebben we een aantal feiten verzameld om deze vooroordelen weg te nemen. Alle informatie en bronnen kunt u hier vinden.
Mooie cijfers

Mede door de papierindustrie is het Europese bosoppervlak sterk toegenomen. Bomen halen CO2 uit de lucht. Papier en karton worden op een duur- zame wijze geproduceerd en zijn recyclebaar.

Deze brochure wil een aantal feiten vertellen om vooroordelen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen recycling, bos en hout. Daarop hebben de meest hardnekkige voor- oordelen betrekking. De uitgave is gemaakt door Papierenkarton.nl, een initiatief van de Nederlandse papier- en kartonketen. Kijk voor meer informatie op www.papierenkarton.nl.

84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt (11). 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oud- papier en -karton (12). Oudpapier is voedsel voor nieuw papier. Papier en karton onder- scheiden zich met hun duurzame karakter van vele andere materialen.


Meer feiten en cijfers? Alle bronnen naar onderzoeken waarover we spreken vindt u achterin deze brochure.
Feiten en fabels op een rijtje

Mythe: Papier maken betekent minder bos 
Feit: Duurzame papierproductie = meer bos

Mythe: Productiebossen zijn slecht voor het milieu 
Feit: Productiebos = noodzakelijk voor een leefbare wereld

Mythe: Papier is niet duurzaam
Feit: Papier gemaakt van hout uit verantwoord beheerd bos = duurzaam

Mythe: Papierproductie kost veel energie en veroorzaakt een grote CO2-uitstoot 
Feit: Papiermaken = hernieuwbare energie + lage CO2-footprint

Mythe: Papier en karton zorgen voor veel afval
Feit: Oudpapier en karton = voedsel voor nieuw papier en karton

Mythe: Alleen gerecycled papier is duurzaam
Feit: Verse vezels uit verantwoord beheerd bos = noodzaak voor de papierkringloop

Mythe: Digitale communicatie is duurzamer dan print
Feit: Elektronisch communiceren = forse footprint en niet altijd duurzamer


Wij kunnen van alle papiersoorten die we gebruiken precies terugvinden waar deze vandaan komt, en welk percentage van de papiervezels nieuw en hergebruikt zijn. Het is ook mogelijk 100% rerecycled papier te gebruiken. Wilt u uw product vergroenen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Venhuis communicatie producties

Koggeweg 52-54
1607 MT Hem

Tel - 0228-545280
Fax - 0228-545299